Ajuts per al consum de llum

Poden demanar el abonament social de la llum totes les famílies que compleixin algun d’aquest requisits .

Llars amb una potència contractada inferior a 3 kW: si l’adreça del punt de subministrament és l’habitatge habitual del client.

Pensionistes amb 60 o més anys que percebin pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.

Famílies nombroses.

Famílies amb tots els seus membres en situació d’atur.

Tota la informació aqui per gas natural.

I aqui per endesa.

Anuncios

Ajuts per al consum d’aigua

Totes  les famílies de quatre o més membres i aquelles unitats familiars amb persones amb un grau de disminució superior al 75%, les quals computaran com a dues persones, es poden beneficiar de l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua. Si voleu mes informació cliqueu aqui.

També les persones menys afavorides poden demanar el canon social o tarifa social, tota la informació aqui.

També des de maig del 2014 la Paeria va crear un fons solidari perquè les famílies amb pocs recursos puguin pagar les factures de l’aigua, aquest fons beneficiarà de forma puntual les famílies que no puguin fer front al pagament de la factura de l’aigua, ja que se subvencionarà durant 4 mesos el rebut de l’aigua amb un import màxim de 100 €, que es podrà prorrogar si continua  la situació de precarietat econòmica d’aquestes famílies. Trobaràs tota la informació fen clic aqui.

Documents utils

Tots els documents que puguis necessitar el trobaràs aquí.

També el Llibre verd en català aqui i en castellà  aqui.

Si tens qualsevol dubte consultans!!